savali

Faamolemole tuua lou auiliiliga e faafesootai, o le a faafesootai e lei leva. * Ao!


WhatsApp Online Chat !